KOMUNIKAT PRASOWY
20.05.2015

Bydgoskie Meble odwiedzają INTERZUM

ZAŁĄCZNIKI

Bydgoskie Meble odwiedzają INTERZUM

 

Marta Kęcińska, reprezentująca Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych przedstawicieli regionalnych przedsiębiorstw z branży  meblowej, uczestniczyła  w dniach 05-8 maja br. w szeregu spotkań i wydarzeń zaplanowanych w ramach Misji gospodarczej do Niemiec. Delegacja odwiedziła targi INTERZUM w Kolonii, jedną z najpoważniejszych imprez wystawienniczych w branży meblowej na świecie i odbyła spotkanie matchmakingowe.  Reprezentantka BFM S.A. miała także okazję uczestnictwa w spotkaniach studyjnych, w seminariach mających na celu prezentacje regionu Nordrhein-Westfallen i branży meblowej Nordrhein-Westfallen oraz w seminariach przedstawiających aspekty prawne i kulturowe w polsko-niemieckich kontaktach biznesowych. W programie była również wizyta w Landtag  Nordrhein-Westfallen oraz w Konsulacie Generalnym w Kolonii.  Odbyło się również spotkanie matchmakingowe z przedsiębiorcami niemieckimi zainteresowanymi nawiązaniem współpracy z polskimi firmami.

 

 

 

Misja gospodarcza do Niemiec w terminie 5-8 maja 2015 r. zorganizowana została przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

 


6 kb

6 kb

7 kb

6 kb
newsletter